Hồ Sơ Gói Basic Income

Đầu Tư Cổ Phần Ưu Đãi
 • Thu nhập bằng cách tiếp cận cân bằng
 • Đủ điều kiện để xin cấp EB-5
 • Gói thanh toán đủ điều kiện
 • Có thể chuyển đổi thành vốn chủ sở hữu
 • Đầu tư quỹ kế thừa
 • Khả năng tạo việc làm được đảm bảo

Thu Nhập Cân Bằng Và Bảo Mật Thông Qua Cổ Phần Ưu Đãi

Tùy chọn Basic Income của chúng tôi là Đơn vị Cổ Phần Ưu tiên của Quỹ Kế Thừa. Cổ phần ưu đãi cung cấp cho các nhà đầu tư một hồ sơ thu nhập mạnh hơn so với đầu tư theo hình thức nợ trong khi hạn chế rủi ro so với cổ phần phổ thông.

Tuỳ Chọn Basic Income

Lý tưởng cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm lợi nhuận trung bình trong khi kiểm soát rủi ro của họ. Cổ phần ưu đãi là một cách tuyệt vời để nhắm mục tiêu các khoản đầu tư có lợi tức cao hơn mà không phải chịu toàn bộ rủi ro của cổ phần phổ thông.

Lợi Nhuận Ưu Đãi 5%

Các đơn vị ưu đãi của Quỹ Kế Thừa kiếm được tổng lợi nhuận ưu đãi là 5%, được tích lũy và phải trả từ dòng tiền phân phối từ đầu tư. Lợi nhuận ưu đãi được nhận trước khi có bất kỳ phân phối nào dành cho các nhà đầu tư cổ phần phổ thông.

Thời Hạn Ban Đầu 5 Năm

Các nhà đầu tư theo hình thức Cổ Phần Ưu Đãi được cam kết với thời hạn 5 năm ban đầu, đủ để hầu hết các tài sản đầu tư đa gia đình đi vào chu kỳ đầy đủ, ổn định tiền thuê và tái cấp vốn. Sau thời hạn ban đầu, nhà đầu tư có thể nộp đơn hoàn trả lại các khoản đầu tư.

Tuỳ Chỉnh Bằng Cách Kết Hợp Các Đơn Vị

Nhà đầu tư theo hình thức Quỹ Kế Thừa có khả năng kết hợp số tiền đầu tư tối thiểu của họ qua các đơn vị ưu đãi hoặc đơn vị phổ thông, cho phép hồ sơ rủi ro/lợi nhuận tùy chỉnh có thể phù hợp với nhu cầu của từng nhà đầu tư.

Ưu Tiên Đối Với Cổ Phần Phổ Thông

Cổ Phần Ưu Đãi là một cấu trúc đầu tư rủi ro thấp hơn so với cổ phần phổ thông vì khoản đầu tư có tỷ lệ hoàn vốn ưu tiên, thanh toán lợi nhuận ưu đãi và được bảo đảm bằng một cam kết vốn chủ sở hữu trực tiếp từ chủ sở hữu tài sản.

Giải Quyết Việc Tái Phân Bổ Khoản Tiền Đầu Tư

Phạm vi đầu tư của Quỹ Kế Thừa được xác định cao và nhắm vào các dự án nhà ở có mục đích sử dụng hỗn hợp, giống như mong muốn của các nhà đầu tư EB-5. Chúng tôi duy trì sự tập trung và không đi vào các lĩnh vực mà chúng tôi không có chuyên môn.

Có Thể Chuyển Đổi Thành Cổ Phần Phổ Thông

Sau khi thời hạn 5 năm ban đầu đã hết, các nhà đầu tư có thể chuyển đổi các đơn vị ưu đãi của họ thành các đơn vị cổ phần phổ thông. Chức năng này cung cấp cho nhà đầu tư để điều chỉnh hồ sơ rủi ro/lợi nhuận và mục tiêu tài chính cá nhân của họ ở giữa khoản đầu tư của họ.

Đầu Tư Trả Góp

Quỹ Kế Thừa được cấu trúc để chấp nhận các cam kết vốn một phần và có thể nới lỏng tiến độ đầu tư so với các dịch vụ EB-5 khác. Điều này có thể rất hữu ích cho phép các nhà đầu tư có thêm thời gian thanh lý bất động sản, tuỳ chọn cổ phiếu hoặc các khoản đầu tư phù hợp theo thời gian khác.

Giải Pháp Cho Tình Trạng Chiếu Khán Thụt Lùi

Đối với các nhà đầu tư phải đối mặt với tình trạng chiếu khán thụt lùi hoặc tồn đọng, Quỹ Kế Thừa sẽ giảm thiểu chi phí cơ hội bằng cách thanh toán tỷ lệ hoàn vốn cao hơn so với hầu hết các dịch vụ. Ngay cả khi các nhà đầu tư phải trải qua quá trình xử lý lâu dài, họ vẫn có thể kiếm tiền trong quá trình chờ đợi.

Bản Trình Bày, Video và Hội thảo về EB-5

Tài liệu tải xuống

 • download

  Preferred Equity Overview Deck

  Download our Basic Income (preferred equity) presentation to learn about the detailed strategy and opportunity created by preferred equity investment.

 • download

  Legacy Fund EB-5 Overview Deck

  Download the introductory slide deck explaining the EB-5 Legacy Fund and how it works

 • download

  Behring EB-5 Overview Deck

  Download the an introductory deck explaining Behring Investments

Kế hoạch Đầu Tư Cá Nhân EB-5

Cuộc gọi kéo dài 5 phút có thể giúp bạn tiết kiệm 5 ngày duyệt web vô ích và các bài viết sai lệch về EB-5, đó là tiềm năng và hạn chế. Bạn sẽ có quyền tiếp cận với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi bao gồm luật sư di trú nội bộ, nhà phát triển, chủ ngân hàng đầu tư và nhiều người khác. Sắp xếp một cuộc hẹn miễn phí và nhận trợ giúp cần thiết từ chuyên gia.

Những Điều Bạn Sẽ Học Được

 • Bạn có đủ điều kiện cho EB-5 không?
 • Các yêu cầu đối với EB-5 là gì?
 • EB-5 có phải là con đường tốt nhất để nhận được thẻ xanh không?
 • Các mức phí và lệ phí đối với trường hợp CỦA BẠN là gì?
 • Tìm hiểu về Lịch trình và Mốc thời gian cho EB-5
 • Cách tìm kiếm giảm giá đối với các khoản lệ phí
 • Trung Tâm Vùng EB-5 là gì và họ có thể trợ giúp bằng cách nào?

TÌM HIỂU VỀ TẤT CẢ CÁC HỒ SƠ CỦA CHÚNG TÔI

Nhận toàn bộ tài liệu về dự án 1900 Broadway

Danh Sách Tài liệu Thẩm Định Pháp Lý

 • Kế Hoạch Kinh Doanh
 • Phân Tích Kinh Tế
 • Tạo Việc Làm Mục Tiêu Được Chứng Nhận
 • Thư Phê Duyệt Trung Tâm Vùng của USCIS
 • Biên Bản Ghi Nhớ Kêu Gọi Đầu Tư
 • Thoả Thuận Hợp Tác Đầu Tư
 • Thỏa Thuận Hợp Tác Hữu Hạn
 • Nghiên Cứu Thị Trường Cho Thuê
 • Thẩm Định Giá Trị Hoàn Thành
 • Phân Tích Tài Chính
 • Phân Tích Đối Thủ Cạnh Tranh
 • Thẩm Định Đất Đai

Tôi thích dự án EB-5 này, bây giờ tôi phải làm gì?

 • STEP 1

  Verify your eligibility with our Team

  1. Offer icon links for Chat desk, Calendly, Form Questionnaire,
  2. Verify accredited investor status

 • STEP 2

  View project materials

  (EB-5 Information deck, project slide decks, seminar video,I-526 package)
 • STEP 3

  Subscribe to investment

 • STEP 4

  Hire Immigration Attorney

 • STEP 5

  File I-526 petition with USCIS

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu? Hãy cùng nhau thảo luận về dự án 1900 Broadway.

10 câu hỏi thường gặp nhất

EB-5 là một chương trình nhập cư dựa trên hình thức đầu tư, trong đó các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Mỹ và tạo việc làm cho người lao động Mỹ có thể nộp đơn xin cấp thẻ thường trú hoặc Thẻ Xanh.

• Một nhà đầu tư định cư đầu tư 1 triệu đô la (hoặc 500.000 đô la vào khu vực tạo việc làm mục tiêu) và tạo ra 10 việc làm cho người lao động Mỹ có thể đạt được thẻ thường trú (hoặc thẻ xanh) cho chính họ và các thành viên đủ điều kiện trong gia đình. Để đủ điều kiện trở thành một “khoản đầu tư”, dự án của nhà đầu tư bắt buộc phải có rủi ro.

Chương trình này có nhiều yêu cầu và quy định khác nhau như cách tính việc làm, tài liệu cần được cung cấp và nhiều nội dung khác. Có 2 hình thức đầu tư, đầu tư trực tiếp hoặc thông qua một Trung Tâm Vùng được liên bang chỉ định. Khi đầu tư trực tiếp, nhà đầu tư thực hiện đầu tư trực tiếp vào một công ty tạo việc làm.

Trung Tâm Vùng được USCIS phê duyệt là một công ty/tổ chức đã trải qua một quá trình phê duyệt trước với USCIS. Mức đích chính của chương trình thí điểm Trung Tâm Vùng là làm cho quá trình đầu tư EB-5 trở nên dễ dàng hơn cho nhà đầu tư, hợp lý hơn cho các phê duyệt của USCIS và thúc đẩy hơn nữa sự tăng trưởng kinh tế của nước Mỹ. Trung Tâm Vùng về cơ bản có thể đảm nhận mọi trách nhiệm quản lý và tạo việc làm ngoài tầm tay của nhà đầu tư. Trung Tâm Vùng là một thực thể tạo việc làm mạnh mẽ, được cấp khả năng tập hợp nhiều nhà đầu tư lại với nhau như một “quỹ” và tạo việc làm trong nhiều khả năng cả trực tiếp và gián tiếp.

Hầu hết các dự án trung tâm vùng đều nằm trong Khu vực Tạo việc làm Mục tiêu, cho phép các nhà đầu tư EB-5 tận dụng ngưỡng đầu tư thấp hơn. Hiện hầu hết các khoản đầu tư EB-5 được thực hiện đều được đầu tư thông qua các trung tâm vùng EB-5.

Bạn chọn Trung Tâm Vùng và Trung Tâm Vùng đảm bảo rằng dự án tuân thủ chương trình đầu tư EB-5.

Khi đầu tư thông qua một trung tâm vùng EB-5, một người bảo lãnh EB-5 thường sẽ đầu tư vào một quỹ hợp tác hữu hạn được thành lập riêng cho dự án EB-5 đã chọn đó. Quỹ hợp tác hữu hạn này sau đó phát hành khoản vay cho nhà phát triển dự án EB-5.

Quỹ hợp tác hữu hạn hoạt động tương tự như một ngân hàng tư nhân phát hành các khoản vay xây dựng. Một số tài sản thế chấp thường được các nhà phát triển dự án cung cấp cho quỹ, chẳng hạn như cam kết vốn cổ phần hoặc bảo lãnh doanh nghiệp để đảm bảo khoản nợ sẽ được trả. Ví dụ về thế chấp nhà; nếu bạn có một khoản thế chấp và không thực hiện thanh toán, ngân hàng phát hành nợ của bạn sẽ tịch thu tài sản và bắt đầu bán tài sản đó để thu hồi lại tiền của họ.

Thông qua khoản vay này, nhà phát triển dự án thể hiện hoạt động tạo việc làm thông qua chi tiêu ngân sách của họ cho dự án.

Trong trường hợp các dự án EB-5 dựa trên bất động sản, khi xây dựng xong, nhà phát triển sẽ vận hành dự án cho đến khi dự án đạt được công suất ổn định và sau đó dự án sẽ được tái cấp vốn hoặc bán. Các đối tác hữu hạn của dự án EB-5 sau đó được hoàn trả từ số tiền thu được từ khoản nợ dài hạn mới hoặc bán vào cuối thời hạn đầu tư cá nhân của họ.

Hợp tác hữu hạn của dự án EB-5 đôi khi có vị trí vốn chủ sở hữu trong các quỹ đầu tư bất động sản. Liên hệ với Tập đoàn Behring để tìm hiểu thêm về những khoản đầu tư vốn chủ sở hữu sẵn có.

Vợ/chồng và con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi của nhà đầu tư EB-5 đủ điều kiện nhận trợ cấp di trú

Một điều quan trọng cần lưu ý là Đạo luật Bảo vệ Tình trạng của Trẻ em (CSPA) giúp bảo vệ trẻ em của người khởi kiện EB-5 khi thời gian xử lý đơn yêu cầu kéo dài. Độ tuổi của trẻ được tính tại thời điểm nộp đơn I-526, nghĩa là một khi đơn yêu cầu I-526 được chấp thuận, thời gian đơn yêu cầu I-526 được xử lý được trừ vào tuổi của trẻ.

Vui lòng ghi nhớ rằng độ tuổi của trẻ sẽ không được huỷ bỏ sau khi mẫu đơn I-526 được phê duyệt, vì vậy trẻ vẫn có thể hết tuổi được áp dụng nếu thời gian chờ đợi trước khi nộp đơn điều chỉnh trạng thái được kéo dài.

Lên lịch cuộc gọi với chuyên gia về EB-5 của Tập đoàn Behring để đánh giá nguy cơ bị quá tuổi của con em bạn.

Khi đầu tư thông qua một trung tâm vùng EB-5, chỉ có hai yêu cầu đủ điều kiện chính cho đầu tư EB-5:

1. Có sẵn khoản tiền đầu tư trị giá 500.000$ nhằm đáp ứng yêu cầu của USCIS

2. Đáp ứng các yêu cầu của Nhà đầu tư được công nhận của Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch (SEC)

Tìm hiểu thêm về nguồn yêu cầu quỹ của USCIS cho khoản đầu tư 500.000 đô la của bạn bằng cách bấm vào đây.

Tìm hiểu thêm về việc trở thành một nhà đầu tư được công nhận bằng cách bấm vào đây .

Nhà đầu tư được công nhận là người được phép mua chứng khoán không được đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch. Họ nhận được đặc quyền này nếu họ đáp ứng ít nhất một trong các yêu cầu sau:

 1. Có giá trị ròng ít nhất là 1.000.000$, không bao gồm nơi cư trú chính. Việc tính toán giá trị ròng này có thể bao gồm các tài sản nằm ngoài lãnh thổ nước Mỹ.
 2. Có tổng thu nhập hàng năm hơn 200.000$ mỗi người trong hai năm theo lịch vừa qua. Yêu cầu này được tăng lên 300.000$ khi xem xét thu nhập chung của một cặp vợ chồng. Nếu vợ hoặc chồng kiếm được 200.000$, cặp vợ chồng đó sẽ không bị yêu cầu xem xét thu nhập chung.

Ở Hoa Kỳ, điều khoản này được Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch (SEC)sử dụng theo Quy định D để chỉ các nhà đầu tư thông thạo về tài chính và giảm nhu cầu bảo vệ được cung cấp bởi hồ sơ tuyên bố quy định.

Nếu bạn không chắc chắn rằng bạn có thể đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư được công nhận, hãy lên lịch nhận tư vấn EB-5 miễn phí với một trong các chuyên gia về đầu tư EB-5 của chúng tôi để xác định khả năng đủ điều kiện của bạn và tìm hiểu cách bạn có thể xác minh tình trạng nhà đầu tư được công nhận của mình.

Chi phí đầu tư EB-5 có thể thay đổi tùy thuộc vào một số yếu tố bao gồm (1) trung tâm vùng mà nhà đầu tư EB-5 tham gia, (2) công ty luật mà nhà đầu tư EB-5 tham gia và (3) số lượng cá nhân nhập cư thông qua kiến nghị của nhà đầu tư EB-5.

Sau đây là ước tính chi phí chung cho đầu tư EB-5 thông qua một trung tâm vùng:

 • Gia đoạn I-526: 74.340$
 • Giaid đoạn I-485 ~3.175$
 • Giai đoạn I-829: ~6.425$
 • Tổng số tiền mặt cần thiết: 83.940$

Trong một số trường hợp, các khoản chiết khấu quản lý dành cho các nhà đầu tư có thể được áp dụng, lên lịch tư vấn EB-5 miễn phí để nhận ước tính chi phí cho khoản đầu tư EB-5 của bạn và nhận chi tiết chi phí thành từng mục.

Lên lịch nhận tư vấn về đầu tư EB-5 qua điện thoại miễn phí ngay để tìm hiểu thêm.

Ước tính thời gian xử lý đơn xin thị thực EB-5 tính đến tháng 10 năm 2018:

 • Thời gian xử lý đơn I-526: 20,5 – 26,5 tháng
 • Thời gian xử lý đơn I-485: 10 đến 24,5 tháng (thay đổi tùy theo văn phòng cụ thể hoặc trung tâm dịch vụ)
 • Thời gian xử lý đơn I-829: 30 – 39 tháng

Cư dân từ Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam, Brazil và Hàn Quốc có thể mong đợi thời gian xử lý bổ sung sau khi phê duyệt đơn I-526, trước khi nộp đơn xin điều chỉnh tình trạng, do ngày chiếu khán visa bị thụt lùi. Liên hệ với chúng tôi để lên lịch tư vấn miễn phí và có được ước tính thời gian dựa trên các chi tiết về trường hợp của bạn.

Nguồn: https://egov.uscis.gov/processing-times/

Việc làm có thể được ghi nhận theo hai cách; việc làm trực tiếp hoặc việc làm gián tiếp. Các Trung Tâm Vùng đơn giản hóa việc tạo việc làm vì chúng ta có thể sử dụng các việc làm trực tiếp và gián tiếp.

Việc làm trực tiếp liên quan đến việc thuê các cá nhân trực tiếp, trả lương, trợ cấp và theo dõi các tài liệu liên quan đến việc làm như W-2 và khai thuế. Nếu việc làm trực tiếp đang được xem xét để tạo việc làm EB-5, thì các công việc phải được duy trì trong hai năm cho mỗi yêu cầu.

Do các khoản đầu tư EB-5 của trung tâm vùng thường là các dự án quy mô lớn hơn, nên các trung tâm vùng thường sử dụng tạo việc làm gián tiếp. Việc làm gián tiếp, hoặc việc làm thụ động, là một hình thức tạo việc làm được đo lường thông qua chi tiêu ngân sách và tác động kinh tế. Tạo việc làm được tính bằng mô hình Đầu vào-Đầu ra kinh tế, trong đó chi tiêu ngân sách là đầu vào và việc làm là đầu ra đo được. Những loại mô hình này thường được sử dụng khi theo dõi trực tiếp việc làm trở nên phiền toái. Ví dụ, các mô hình Đầu vào-Đầu ra được sử dụng để tính toán các việc làm bị mất do thiên tai hoặc các việc làm được tạo ra từ các gói kích thích kinh tế.

Bằng cách sử dụng các mô hình này, các nhà quản lý dự án EB-5 không nhất thiết phải theo dõi các nhân viên được thuê trực tiếp cho mục đích tạo tài liệu việc làm, thay vào đó, chi phí kinh tế được sử dụng để tính toán tương đương kinh tế của các việc làm được tạo ra.

Tìm hiểu thêm về việc tạo việc làm với video này: https://youtu.be/7hpaJ9jpd5s

USCIS cho phép một giai đoạn đầu tư tăng cường. Điều này có nghĩa là toàn bộ số tiền đầu tư không bị bắt buộc tại thời điểm xin visa EB-5.

Nhà đầu tư EB-5 sẽ cần chứng minh khả năng tài chính, cũng như cam kết đầu tư toàn bộ số tiền đầu tư vào một lịch trình xác định. Dự định đầu tư hoặc lập kế hoạch đầu tư trong tương lai mà không có cam kết hiện tại sẽ không đủ điều kiện để trở thành nhà đầu tư EB-5.

Lên lịch cuộc gọi với đại diện của Tập đoàn Behring để thảo luận về việc góp một phần vốn và tìm hiểu cách bạn có thể thực hiện đầu tư EB-5 theo thời gian.

Sách trắng Thanh Toán Một phần Bấm vào để đọc

Aaron
Colin
Kyle

Các chuyên gia về đầu tư EB-5 của chúng tôi luôn sẵn sàng để trợ giúp bạn.