Liên hệ với chúng tôi

Hoa Kỳ

Behring công ty

Bishop Ranch 3, 2603 Camino Ramon,
Suite 250, San Ramon, CA 94583

Trung quốc

Phòng 111, Lầu 1, tòa nhà B, No. 155,
Rd Fute West 1, khu thương mại tự
Shanghai, Trung Quốc

Gửi cho chúng tôi một tin nhắn