รับการชำระด้วย

รับการชำระด้วย นักพัฒนาส่งกลับ EB-5 สินเชื่อกับ EB-5 หุ้นส่วนใน5ปี...

March 19th, 2020 Ian Douglass
Read More

ห่อขึ้น

ห่อขึ้น EB-5 คะแนนโหวตเพื่อชำระบัญชีและคืนเงินลงทุนให้กับนักลงทุน...

March 19th, 2020 Ian Douglass
Read More

สมัคร สมาชิก

สมัคร สมาชิก ลงทุน $๕๐๐,๐๐๐ใน EB ของเรา-5 ห้างหุ้นส่วนจำกัด...

March 19th, 2020 Ian Douglass
Read More

ลง ทุน

ลง ทุน ความเป็นหุ้นส่วน EB ของเราทำให้เงินกู้ในงานสร้างโครงการ...

March 19th, 2020 Ian Douglass
Read More

สร้างงาน

สร้างงาน นักพัฒนาซอฟต์แวร์สร้างและดำเนินการโครงการ...

March 19th, 2020 Ian Douglass
Read More

สมัครเป็นพลเมือง

สมัครเป็นพลเมือง หลังจาก5ปีของการอยู่อาศัยถาวรในสหรัฐอเมริกา, นักลงทุนสามารถสมัครเป็นพลเมือง...

March 19th, 2020 Ian Douglass
Read More

วีซ่า/การปรับตัวของสถานะ

วีซ่า/การปรับตัวของสถานะ 1) อัยการไฟล์ I-๔๘๕แอพลิเคชัน 2) หลังจากที่ฉัน-๔๘๕การอนุมัติหน้าต่างการสร้างงานเริ่มต้น...

March 19th, 2020 Ian Douglass
Read More

I-๘๒๙การกำจัดเงื่อนไข

I-๘๒๙การกำจัดเงื่อนไข 1) RC รวมการสร้างงานและข้อมูลโครงการสำหรับนักลงทุน 2) อัยการนักลงทุนส่ง I-๘๒๙คำร้องการลบเงื่อนไข...

March 19th, 2020 Ian Douglass
Read More

เงินฝาก

เงินฝาก 1) เงินฝาก $๕๐๐,๐๐๐ลงทุนหรือบัญชีสัญญา 2) ค่าธรรมเนียมการจัดการ...

March 19th, 2020 Ian Douglass
Read More