Thời gian

EB-5 có mất bao lâu?

Câu trả lời ngắn Thông thường, quá trình đơn I-526 phải mất khoảng 15 đến 18 tháng đối với người nộp đơn EB-5 để được phê duyệt....

March 19th, 2020 Ian Douglass
Read More