Những nhà đầu tư EB-5 cần biết gì về retrogression

Bản tin Visa cho ngày 2018 tháng 4 xác nhận rằng Việt Nam sẽ sớm trải nghiệm một tồn đọng Visa (retrogression) dựa trên đăng ký...

March 19th, 2020 Ian Douglass
Read More