Yêu cầu

Đơn I-526 là gì?

Đơn I-526 (hoặc mẫu i-526) là đơn khởi kiện ban đầu cho khoản đầu tư EB-5 trong khi nhà đầu tư dự định nộp cho cư...

March 19th, 2020 Ian Douglass
Read More

Đơn I-485 là gì

I-485 tóm tắt ứng dụng Điều chỉnh tình trạng từ không nhập cư đến thường trú Nộp bởi luật sư di trú $985 lệ phí cộng...

March 19th, 2020 Ian Douglass
Read More

Đơn khởi kiện EB-5 I-526 là gì?

I-526 tóm tắt kiến nghị Chứng minh tính đủ điều kiện cho chương trình EB-5 Phải nộp đơn xin thị thực EB-5 Nộp bởi luật sư...

March 19th, 2020 Ian Douglass
Read More

Đơn I-829 là gì?

Kiến nghị cơ bản I-829 Đơn I-829 là giai đoạn cuối cùng của quá trình đầu tư EB-5. Đơn I-829 là một hình thức do luật sư...

March 19th, 2020 Ian Douglass
Read More