EB-5 FAQ

Menu

EB-5 có làm việc cho dự án của tôi không?

Có.

EB-5 có thể làm việc cho bất kỳ dự án nào miễn là thực thể tạo việc làm có thể chứng minh thông qua có nghĩa là các nhà đầu tư EB-5 sẽ tạo ra ít nhất 10 việc làm.

Câu hỏi chính là cho dù đó là kinh tế thuận lợi để làm như vậy khi xem xét thời gian, chi phí và rủi ro để thiết lập một kênh vốn EB-5 để quỹ dự án của bạn.

Liên hệ với chúng tôi qua email tại info@behringcompanies.com để hỏi về tính khả thi ban đầu cho dự án của bạn.