EB-5 FAQ

Menu

Mức phí luật sư di trú EB-5 là bao nhiêu?

EB-5 lệ phí luật sư di trú có thể thay đổi từ $15.000 để $50.000 tùy thuộc vào nhu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, tính toán chi phí cuối cùng thường là một chức năng của khó khăn, thời gian, và sẵn có.

Liên hệ Behring trực tiếp để tìm hiểu thêm về phí luật sư di trú EB-5 tại info@behringcompanies.com