EB-5 FAQ

Menu

Quá trình này là gì và khi nào tôi mong đợi để có được đầu tư của tôi trở lại? Có bao nhiêu nhà đầu tư đã nhận được tiền trở lại từ Behring?