EB-5 FAQ

Menu

Tôi có thể làm một phần thanh toán đầu tư $500.000 của tôi để bắt đầu?

USCIS cho phép một giai đoạn ramping lên đầu tư. Điều này có nghĩa là toàn bộ số tiền đầu tư là không cần thiết vào thời gian nộp đơn xin thị thực EB-5.

  • Nhà đầu tư EB-5 cần chứng minh sự sẵn có của các quỹ, cũng như cam kết đầu tư số tiền đầu tư đầy đủ theo lịch trình xác định. Đơn giản chỉ có ý định đầu tư hoặc lên kế hoạch đầu tư trong tương lai mà không có cam kết hiện tại sẽ không đủ điều kiện một nhà đầu tư cho EB-5.
  • Lên lịch cuộc gọi với đại diện của các công ty Behring để thảo luận về đóng góp một phần vốn và tìm hiểu làm thế nào bạn có thể giai đoạn đầu tư EB-5 của bạn theo thời gian.

Đọc giấy trắng của chúng tôi về thanh toán một phần: